فروش اقساطی دستگاههای ورزشی

برای سهولت مشتریان گرامی طرح فروش اقساطی دستگاههای ورزشی به شرح زیر اجرا میگردد

۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد مابقی بصورت اقساط ۴ ماهه دریافت میگردد

قیمتهای داخل سایت بصورت نقدی است . برای اطلاع از قیمتهای اقساط با تلفنهای فروشگاه تماس بگیرید

۰۲۱-۲۲۹۲۲۲۵۰

مبلهای ماساژ شامل طرح فروش اقساطی نیستند